Utdanningsledere

Seniordans Norge er fordelt over mange regioner med dansegrupper over hele landet. Her finner du oversikt over alle våre utdanningsledere og nødvendig kontaktinformasjon.

Akershus Vest/Buskerud

Leder
Taran Jarnæs

Epostadresse
taran.jarnaes@gmail.com

Telefon
45 22 45 69

Akershus Øst

Leder
Aud Marwell Myrvang

Epostadresse
bomyr@online.no

Telefon
90 98 65 80

Hedmark

Leder
Asta Opheim

Epostadresse
ka.opheim@gmail.com

Telefon
91 66 42 11

Møre og Romsdal

Leder
Svein Ole Settem

Epostadresse
so-sette@online.no

Telefon
90 92 77 76

Nordland

Leder
Margrete Hansen

Epostadresse
hansenmargrete486@gmail.com

Telefon
41 50 04 64 / 75 02 90 62

Salten

Leder
Siv Anita Unosen

Epostadresse
sivunosen@gmail.com

Telefon
91 77 13 22

Sogn og Fjordane

Leder
Gunn Øygard

Epostadresse
guoey@online.no

Telefon
99 27 77 89

Sørlandet

Leder
Kari Wetrhus Jensen

Epostadresse
karijensen45@gmail.com

Telefon
91 53 44 98

Troms

Leder
Audhild Myrvoll

Epostadresse
au-myrvo@online.no

Telefon
90 04 79 14

Trøndelag

Leder
Vigdis Hassel

Epostadresse
vigdis.hassel@gmail.com

Telefon
41 41 63 17

Vestfold

Leder
Magne Sørøy

Epostadresse
magne.soroy42@gmail.com

Telefon
48 11 45 85

Østfold

Leder
Bente Hammer

Epostadresse
bentehammer@live.no

Telefon
45 63 84 90