Retningslinjer

Retningslinjer Regionledere

 1. Regionleder velges på årsmøtet for 2 år
 2. Innkaller til styremøter, og leder disse
 3. Representerer regionen på regionledermøtet og landsmøtet for Seniordans Norge
 4. Være kontaktperson mellom gruppene og Seniordans Norge
 5. Sammen med styret:
  – Arrangere samling for gruppeledere
  – Arrangere dansetreff for hele regionen
  – Besøke de forskjellige gruppene for eksempel hver 2 år
  – Ta initiativ til oppstart av nye grupper
  – Søke fylkeskommunen om diverse tilskudd
  – Representere på fylkesårsmøtet i studieforbundet
  – Melde inn og melde endringer til Brønnøysundregistrene
  – Planlegge og gjennomføre årsmøtet for regionen
  – Oppnevne en ansvarlig for hjemmesiden
  – Informere om virksomheten utad
  – Rapportere inn gruppene med medlemstall 1 gang pr.år
  – Sende inn årsrapport, regnskap innen 20. mars
 6. Sammen med utdanningsleder
  – Arrangere kurs for danseledere, nybegynnere og viderekommende
  – Arrangere samling for danseledere
  – Organisere fadderordning for nye grupper
  -Oppfordre/motivere til dansetreff mellom gruppene