Styremøte i Seniordans region Vestfold

Nytt fra regionens styremøte 15.Mars 2021:

ÅRSMØTE                                           NY dato – 22 April 2021, samme tid og sted.

STOREFJELL   29.9 – 1.10.2021 –  NY påmeldingsfrist- 5 August 2021

NY betalingsfrist –     5 August 2021

PINNEDANS                                      NY dato – 24 April 2021, samme tid og sted.

 

Styret i Seniordans Region Vestfold