Innbydelse Storefjell Resort Hotell – 27 Sept.- 29 Sept. 2021