Kjære gruppeledere i Seniordans Norge

Det siste året har vært vanskelig for alle som er glad i seniordans.

Det siste året har vært vanskelig for alle som er glad i seniordans. Imidlertid så ser vi lys i tunnelen og jeg håper  det er  mulig å danse igjen på normal måte rett etter påske. Alle styremøter etter mars måned 2020 har vi gjennomført digitalt på plattformen zoom. Dette har fungert noenlunde greit da det av naturlige årsaker kun har vært korte møter for å orientere, og holde regionene orientert om forholdsregler.

Det har selvsagt vært mange spørsmål til kontoret om både det ene og det andre, men mange har vært interessert i hva vi gjør med kontingenten.

Nå er det slik at landsmøtet bestemmer kontingenten for neste år – dvs at gjeldende kontingent for 2021 er kr. 300.- Datoen for registrering av medlemmer er i år satt til 31. mars.

Kontingenten er for medlemskapet i Seniordans Norge, og pengene brukes i hovedsak til drift av organisasjonen og til arbeide med kurs og drift av regioner. Jeg håper alle vil være med videre selv om det har blitt lite dansing det siste året.

Styret i Seniordans Norge ønsker dere et alle et godt og danserikt år.

Vennlig hilsen
Per Haarr
Styreleder.