Bergen linedance 2021

Beskrivelse av kurs

Bergen linedance 2021, 29. okt. 2022
Sted: Nordnes Bydelshus, Klosteret 2
Kl: 11.-17.
Kontaktperson: May Elin Snekkevik
tlf: 993 24 455
Epost: may-sn@online.no
Utdanningsleder: Haldis Olsen

Ta med mat og drikke.

Forkunnskaper: ingen

Antall påmeldte: 0

Dato for kurs: 30.oktober 2022

Meld deg på til kurset her