Tangen Kirkes Seniordans

 • Antall medlemmer: 21
 • Dansegruppe Tangen Kirkes Seniordans
 • Kontaktperson Ivar Nygård
 • Epostadresse in385@kirken.no
 • Telefon 32 98 91 00 / 90 70 03 70
 • Adresse Den norske kirke/Tangen, Albumsgt. 8
 • Postnummer 3016
 • Poststed Drammen
 • Stiftet 2005
 • Danseleder Berit Heien og Liv Midtskogen
 • Dansedag Torsdag Tangen Menighetshus
 • Klokkeslett 11:00-13:00
 • Fylke Buskerud
 • Kommune Drammen
Tilbake til oversikten