Gran Seniordans

 • Antall medlemmer: 35
 • Dansegruppe Gran Seniordans
 • Kontaktperson Gunnar Hansen
 • Epostadresse hansen.gunnar1938@gmail.com
 • Telefon 90 02 86 91
 • Adresse Skutelandet 47
 • Postnummer 2750
 • Poststed Gran
 • Stiftet 2003
 • Danseleder Eva Oppen, 924 22 828, oppeneva8@gmailcom
 • Dansedag Torsdag, Lidskjalv, Gran
 • Klokkeslett 11.00 - 13.30
 • Fylke Innlandet
 • Kommune Gran
Tilbake til oversikten