Gol Seniordans

 • Antall medlemmer: 27
 • Dansegruppe Gol Seniordans
 • Kontaktperson Thor Alf Thollefsrud
 • Epostadresse ran_fl@online.no
 • Telefon 95 66 09 85
 • Adresse Golbergsgutu 23
 • Postnummer 3550
 • Poststed Gol
 • Stiftet 2007
 • Danseleder Inger Marie Hammerstad
 • Dansedag Tirsdager, Klubbhuset Gol IL
 • Klokkeslett 10:00-12:30
 • Fylke Buskerud
Tilbake til oversikten