Styremøte SN Region Hedmark 02.12.2020

Referat fra møte i seniordans Norge, region Hedmark, 2.12.20 kl 14.

 

Tilstede: Ingrid Maurstad Tuko, Kåre Opheim, Solfrid Sofia Strønen, Marie Marthinsen, Jon Holm Lillegjelten (deltok via Zoom), og utdanningsleder Asta Opheim.

Forfall: Willy Lindemark.

 

Sak 23/20: Referat.    Referatet ble gjennomgått. Asta påpekte en feil i sak 19/20. Rettet opp skal det være slik: Kurs 2: Rounds del 1, 20.mars 2021, på Østvang skole, Løten. Bortsett fra dette ble referatet godkjent.

 

Sak 24/20: Oppfølging av grupper.     I løpet av høsten har vi ringt alle gruppelederne i regionen, for å høre om aktiviteten i gruppene, videre planer etc, og gjøre oppmerksom på turer og kurs fremover. Vi gikk gjennom alle samtalene vi har hatt. Kåre vil lage et sammendrag av dette, og legge det inn på hjemmesida til Seniordans Norge under Hedmark.

Sak 25/20: Danseledertreff.    Til danseledertreffet, som er planlagt holdt på Scandic Elgstua, Elverum, 23.-24.1.21, har vi ikke fått noen påmeldinger. Vi velger å avlyse treffet.

 

Sak 26/20: Kurs.   Vi satser på at kursene kan gjennomføres, men må selvsagt se an situasjonen etter hvert.  1.kurs er Grunnkurs 2, 13. og 14. mars, 2021. Et veldig fint kurs! Så er det Rounds 1, 20.mars , og Linedans 2 i lange baner 17.april. Vi håper at mange vil melde seg på !

 

Sak27/20: Regionstur 7.-10.juni 2021 . Foreløpig liten interesse, men smittesituasjonen gjør at alt er usikkert. Feriespesialisten v/Rolf Strøm ferdigstiller prospekt denne gang. Vi diskuterte litt om det er på tide å finne på noe annet. Noen som har gode ideer? Kanskje noe med mindre grupper, i nærmiljøet? Og fordelt på flere helger?

 

 

Sak 28/20 Årsmøte.    Vi ønsker å avvikle årsmøtet på Skogmuseet på Elverum, 25.2.21, kl 11. Styret møter kl 10. Som møteleder blir Arild Langseth spurt, som referent: Nils Slapgård.   Ingrid bestiller lokale og mat, og sender ut invitasjon.

 

Sak 29/20. Økonomi.   I følge Kåre er kassabeholdningen nå kr 125945,- Tidligere styrevedtak er at kr 200,- skal dekke utgifter for den som har møtet hjemme hos seg. I dag er det juleavslutning med ekstra god servering. Det blir da dekket med kr 500,-.

 

Sak 30/20: Eventuelt.   Referat  fra styremøte i Seniordans Norge tas til etterretning. Nytt møte blir 27.1.21, kl 11, hos Asta og Kåre Opheim.

 

Møtet avsluttet kl 15.30.

 

Ref: Solfrid Sofia Strønen