Nytt fra FHI

Nå viser det seg at FHI har nye regler, og at dere kan holde kurs på tvers av gruppene i regionene, uten 1 meters avstand.
Inntil 30 stk. så fremt deres kommune ikke har strengere regler.