Søgne Grunnkurs del 2

Beskrivelse av kurs

Søgne Grunnkurs del 2 10.-11. sept 2021
kl: 13.-19./10.-16.
Sted: Heimklang v /Søgne kirke
Kontaktperson: Kari W. Jensen
tlf: 915 34 498
epost: karijensen45@gmail.com

Forkunnskaper: ingen

Antall påmeldte: 5

NB: Eventuelt påmeldte ektefeller/samboere vises foreløpig ikke på statistikken over. Vi jobber med å få ordnet denne feilen.

Dato for kurs: 10.september 2021

Meld deg på til kurset her