Østfold Linedance 2021

Beskrivelse av kurs

Østfold Linedance 2021, 11. mars 2021
Sted: Bøndernes hus, Mosseveien 6, Råde
Kl. 10-16
Kontaktperson: Bente Hammer
tlf: 456 38 490
Epost: bentehammer@live.no

Forkunnskaper: ingen

Antall påmeldte: 3

Dato for kurs: 11.mars 2022

Meld deg på til kurset her