Østfold Grunnkurs 1

Beskrivelse av kurs

Østfold Grunnkurs 1, 2 dager, 3.-4. nov. 2023
Sted: Bøndernes Hus, Mosseveien 6, Råde
kl. 10.-16.
Kontaktperson: Bente Hammer
tlf. 45 63 84 90
E-post: bentehammer@ live.no

Ta med mat og drikke

Forkunnskaper: ingen

Antall påmeldte: 10

Dato for kurs: 3.november 2023

Meld deg på til kurset her