Østfold Dansemedley 2022

Beskrivelse av kurs

Østfold Dansemedley 2022, 11. nov. 2022
kl. 10.-14.
Sted: Bøndernes hus, Mosseveien 6, Råde
Kontaktperson: Bente Hammer
tlf.  456 38 490
Epost:bentehammer@live.no

Ta med mat og drikke

Forkunnskaper: ingen

Antall påmeldte: 5

Dato for kurs: 11.november 2022

Meld deg på til kurset her