Bergen grunnkurs 2

Beskrivelse av kurs

Bergen grunnkurs 2, 23.-24. april  2022
Sted: Nordnes Bydelshus, Klosteret 2
Kl: 11.-17.30
Kontaktperson: May Elin Snekkevik
tlf: 993 24 455
Epost: may-sn@online.no
Utdanningsleder: Haldis Olsen

Forkunnskaper: ingen

Antall påmeldte: 7

Dato for kurs: 23.april 2022

Meld deg på til kurset her