Søgne Grunnkurs del 2

Beskrivelse av kurs

Søgne, grunnkurs del 2, 19.-20. februar 2021
Kl: 10.-16.
Sted: Heimklang (ved Søgne hovedkirke)
Kontaktperson: Kari W. Jensen
Tlf: 915 34 498
Ta med og drikke.

Antall påmeldte: 0

Dato for kurs: 19.februar 2021

Meld deg på til kurset her