Petrinehøy Seniordans

 • Antall medlemmer: 14
 • Dansegruppe Petrinehøy Seniordans
 • Kontaktperson Gunnborg Hage
 • Epostadresse gun-ehag@online.no
 • Telefon 63 83 01 61 / 95 07 78 83
 • Adresse Tajevn. 25
 • Postnummer 2008
 • Poststed Fjerdingby
 • Stiftet 2001
 • Danseleder Lisbeth Rian
 • Dansedag Onsdag/ FjerdingbyTrivselssenter
 • Klokkeslett 11:30
 • Fylke Viken
 • Kommune Rælingen
Tilbake til oversikten